My 5 favorite Yoshisaburo “Sabu” Toyozumi records

Apr.03, 2012

My 5 favorite Yoshisaburo “Sabu” Toyozumi records
1. V.A. – 2 to 10 Saxphone Adventure (Philips)
*side-a: Mototeru Takagi / Yoshisaburo Toyozumi Duo “Shin-kai aka Deep Sea”
2. Yoshisaburoh Toyozumi – Sabu / Message to Chicago (Nadja/Trio)
3. Sabu Toyozumi – Water Weed (Trio)
4. Takashi Kako / Mototeru Takagi / Sabu Toyozumi – Blue Sea (Kaitai)
5. Yoshisaburo Toyozumi Unit – Masterpiece (ALM)

 

Yoshihiro Takahashi, Tokyo, April 2012

http://kaitaireco.exblog.jp/