my 5 favorite handbills & posters

Apr.01, 2012

 

My favorite tickets/handbills/posters/catalogs;
1. “A Concert of Improvisation Music” Memorial To Kaoru Abe (by ALM)
– feat, 7 musicians
Yoshisaburo Toyozumi / Haruki Sato / Hiro Katayama / Kagumi Onodera
/ Kappo Umezu / Keiki Midorikawa / Yoshiaki Fujikawa *ticket
2. Mototeru Takagi / Yoshisaburo Toyozumi concert
– “Syunkan-to-jizoku” 3/12/1971 *handbill
3. Watazumido-doso-roshi / Toyozumi-byakuto-dokyaku etc…
– at Space Alta 3/17 *handbill
4. Yoshisaburo Toyozumi Unit – Masterpiece *poster
5. LeRoi Jones Jihad *catalog

 

Yoshihiro Takahashi, Tokyo, April 2012

http://kaitaireco.exblog.jp/